۱۷

طرف توو استوریش زده چگونه لانگ دیستنس نماییم؟ کتاب بخوانیم، بعد من کلی ظرف و لباس دارم برای شستن، یه خونه دارم واسه جارو کردن، یه قفس پرنده دارم برای تمیز کردن، نرمش دارم برای انجام دادن، اونوقت چگونه لانگ دیستنس میکنم؟؟! درسته، نشستم اینجا و هیچ کاری نمیکنم، روحم شاد و یادم جاودانه باد
Long distance: دوری راه، احتمالأ تحمل دوری و از این قرطی بازیا!!!

[ 19 خرداد 96 ] [ 10:17 ] [ Me •• ] [ نظرات () ]