همسرانه

میز مدیریت خریده، دارم جای کشوها و کمدشو دستمال میکشم، میگه آتی بیا اینو باهم بیاریم بذاریم روش، تخته ی روی میز رو میگه، میگم خودت بیارش دیگه، تو هرکولی، میگه هرکولم باشه عمرأ بتونه بیاره، یهو میگه پس یعنی هرکولم؟ بذار خودم میارمش، نگاش میکنم!، جدی جدی بلندش کرد و هرچی گفتم بذار بیام کمکت گوش نکرد، میگم کمرررررت، میگه کمرو لازم نداریم دیگه!!
روم نمیشه به شیطنتش بخندم، هرکولم انقد بی حیااااا

[ 19 تیر 95 ] [ 10:21 ] [ Me •• ] [ نظرات () ]